Naši ľudia

Ako pri každom zrode novej spoločnosti musí stáť aspoň jeden človek, obdobne to bolo aj v našom prípade.

Ihneď od začiatku boli vo vedení spoločnosti vždy aspoň dvaja ľudia.

Postupne ako sme získavali ďalšie a ďalšie zákazky sa samozrejme rozrastal aj náš tím pracujúcich ľudí.

S týmto rastom súvisí aj rast a rozvoj našich skladových priestorov, výrobné haly pre zámočníctvo a kovovýrobu a v neposlednom rade aj náš vozový park.

Keďže v našom portfóliu služieb sa vyskytuje viac rôznorodých činností zamestnávame a spolupracujeme s ľuďmi špecializujúcich sa na jednotlivé činnosti.

Každá činnosť, ktorú ponúkame svojim zákazníkom má človeka zodpovedného za konkrétne riešenie a riadenie tímu ľudí.

Takže môžete si byť istý, že prácu či výrobky, ktoré si u nás objednáte nezostanú bez patričnej kontroly riadenia a kvality.

Kontakty:

Ľudovít Zboja (konateľ spoločnosti, zodpovedný technik – lešenie), tel.: +421 911 040 030, e-mail: ludovit.zboja@lekone.sk
Ján Zimen  (konateľ spoločnosti, zodpovedný technik – lešenie), tel.: +421 911 040 060, e-mail: jan.zimen@lekone.sk
Daniel Samec  (zodpovedný technik – zámočníctvo), tel.: +421 911 040 750, e-mail: daniel.samec@lekone.sk
Kancelária spoločnosti: tel./fax: +421 245 258 178, e-mail: info@lekone.sk